ALPHANUMERIC (ALFASAYISAL) NEDİR?

Alfasayısal, hem harflerden hem de sayılardan oluşan bir dizidir. Alfa “alfabe” kelimesinden gelir ve nümerik, rakamlarla ilgili “sayısal” kelimesinden gelir. Genellikle şifreleme işlemlerinde sıklıkla karşımıza çıkabilir.
Her ne kadar kırılamayacak bir şifre yoktur denilse de günümüzde sadece harflerden veya sadece sayılardan oluşan bir şifrenin hackerlar tarafından çok daha kolay kırılabilmesi nedeniyle nispeten daha güçlü olan alfanümerik şifreler daha çok talep edilmektedir.