Altfi nedir?

Altfi, finansal durumu tanımlayan bir terimdir. Kanalları, süreçleri ve araçları gelenekselin dışında gelişmiş, düzenlenmiş bankalardan oluşan finans sistemi ve sermaye piyasaları.