Bag Holder (Çanta Tutucu) Nedir?

Bag holder, ileride yüksek kar edeceğine inandığı coinleri düşük fiyattan alıp, elinde tutan kişiler için kullanılan bir tanımdır. Yani aslında aldığı sent seviyesindeki koini dolar seviyesine yükseleceği beklentisiyle aylarca elinde tutan, piyasalardaki çoğunluk bu tanıma göre birer bag holder’dır. 
Bazı kaynaklara göre “bag holder” tabiri, 1929 yılında başlayıp 30’lu yıllar boyunca süren ve Büyük Buhran olarak adlandırılan ekonomik kriz döneminden geliyor. Sahip oldukları tüm eşyalarını boş patates çuvallarına koyup, çorba sırasında bekleyen insanlardan esinlenerek yaratıldığı ve modern yatırım lügatında yerini aldığı söylenir.