Dağıtılmış Defter (Dağıtık Defter – DLT – DDT) Nedir?

Dağıtılmış defter, aynı anda veri kaydeden bağımsız bilgisayarlardan oluşan bir sistem olarak tanımlanır. Dağıtılmış defter teknolojisi ile kaydın aynı kopyaları her bilgisayarda saklanır.
Dağıtılmış bir sistemi, tüm bilgisayarların tek bir büyük sistemle aynı amaç doğrultusunda bağımsız olarak çalıştığı bir sistem olarak tanımlayabiliriz. Bir defteri, işlemleri kaydetmek için kullanılan bir kitap olarak tanımlayabiliriz (para girişi, para çıkışı). Bununla birlikte, dağıtılmış defter teknolojisi, herhangi bir veriyi kaydedebilmesi için işlemleri kaydetmenin ötesine geçmiştir.
Dağıtık defter teknolojisi ile, sistemi sürdüren merkezi bir otorite yoktur. Bunun yerine, genel muhasebe defterine yapılan güncellemeler bağımsız olarak oluşturulur ve ardından oylanır. Güncellemeyle ilgili bir anlaşmaya varıldığında, deftere bir kayıt yapılır.
Yeni kayıtla birlikte defterin en son sürümü daha sonra her bilgi işlem sistemine kaydedilir ve süreç kendini tekrar eder.
İlk dağıtılmış defter teknolojisi türü blok zinciri olarak adlandırılır.