Merkle Ağacı (Merkle Tree) Nedir?

Merkle ağacı, verilerin görselleştirilmesi durumunda bir ağaca benzer görünecek şekilde organize edilme yöntemi olarak tanımlanır. Merkle ağaçları, büyük miktarda veriyi verimli bir şekilde özetlemek, doğrulamak ve güvence altına almak için kullanılır. Bir merkle ağacı yapma süreci, "hashing" olarak bilinen matematiksel bir süreci içerir.
1979'da bir bilgisayar bilimcisi olan Ralph Merkle, Merkle ağaçları için bir patent yarattı. Bir Merkle ağacı, bilgiyi almak ve belirli bir uzunluktaki harflere ve sayılara dönüştürmek için "hashing" olarak bilinen bir matematik işlemi kullanır.
Bir Merkle ağacı şu şekilde çalışır:
İki birim bilgi ayrı ayrı karma hale getirilir. Bunlar Merkle yaprakları olarak bilinir.
Bu iki karma daha sonra birlikte karma hale getirilir. Bunlar Merkle dalları olarak bilinir.
Birden çok dal bir araya getirilir ve sonunda tek bir hash elde edilir. Bu, Merkle kökü olarak bilinir.
Bir Merkle ağacı kullanışlıdır, çünkü bilgisayarların tüm bilgi kümesini depolamak zorunda kalmadan ağacın dibindeki, yapraklarındaki bilgileri doğrulamasına izin verir.