Satın Alma Duvarı (Buy Wall) Nedir?

Bir satın alma miktarı/büyüklüğünü tanımlar. Bir kripto için alım talebinin boyutu satış emirlerinden çok önemli ölçüde daha fazla ise buna alım duvar veya satın alma duvarı adı verilir.