SHA-256 (Secure Hash Alghoritm) – Güvenli Karma Algoritması 256 Nedir?

Güvenli Karma Algoritma 256 veya SHA 256, dijital bilgileri korumanın en güvenli yollarından biri olarak tanımlanır. SHA 256, herhangi bir girdiden 256 bitlik (64 karakter uzunluğunda) rasgele bir harf ve sayı dizisi (karma) oluşturan bir matematik işlemidir.
Karma, bilgiyi alan ve onu belirli bir uzunluktaki harflere ve sayılara dönüştüren matematiksel bir bilgisayar işlemidir. Karma oluşturma, bilgileri depolamayı ve bulmayı daha hızlı hale getirmek için kullanılır, çünkü karmalar genellikle daha kısadır ve bulunması daha kolaydır. Karma çizgiler ayrıca bilgileri okunamaz hale getirir ve böylece orijinal veriler gizli hale gelebilir.
Örneğin, "Bitcoin'i severim" hash haline getirilebilir ve şuna eşit olacaktır: ad3e58f21b94f32dcadca6b71df4c31a18179f38011551a17a80d0ff065d22c5
Bitcoin'deki "b" harfini büyük harfle yazarsanız, "Bitcoin'i seviyorum" diyorsa, hash tamamen farklı olacaktır: d988ca30eaa88c0410ad6e48a5297c0d505dcee572f9884f1a6fa2cbc8dedc86
SHA 256 tarafından üretilen olası harf ve sayı kombinasyonlarının sayısı, Dünya'daki kum taneciklerinin sayısını aşar. Bu, hash içinde saklı verilerin tahmin edilmesini neredeyse imkansız hale getirir. Hash'ler tersine çevrilemez, bu nedenle işlem genellikle bilgisayar güvenliği için kullanılır.