Side Chain (Yan Zincir) Nedir?

Bir yan zincir, ana grup olan blok zincirine, verilerin her iki veri grubu arasında her iki yönde de hareket edebilecek şekilde eklenen bir kayıt grubudur. Bir blok zinciri, bir bilgisayar ağı tarafından eşzamanlı olarak muhafaza edilen, kamuya açık olarak bulunan verilerin dijital kaydıdır. Bir yan zincir, teknolojiyi ekstra özelliklerle yükseltmek için oluşturulmuş ayrı bir zincirdir.