Ali Fatinoğlu'dan şok iddia: Bankalar çekleri tahsil ettirmiyor

Yayınlama: 30.04.2021 13:25:00 Güncelleme: 30.04.2021 13:58:01

Fatinoğlu Holding Başkanvekili Ali Fatinoğlu, çekinin tahsilat süresi gelen şirketlerin çeklerini tahsil edemediğini, bankaların "ödemeler ertelendi" cevabıyla karşı karşıya kaldığını öne sürdü

Zor durumdaki şirketleri rahatlatmak için getirilen pandemi önlemleri çerçevesinde bankaların tahsil süresi gelmiş çeklerin ödemesini ertelediğini ileri süren Fatinoğlu Holding Başkanvekili Ali Fatinoğlu, bir kesimi kurtarmak için getirilen düzenlemenin çekini tahsil etmek için bekleyen başka bir kesimi çok zor duruma düşürdüğünü söyledi
Bloomberg HT canlı yayınında konuşan Fatinoğlu'nun iddiasına göre vadesi gelen çekini tahsil etmek için bankaya giden şirketlerin, bankalardan "ödeme süresi ay sonuna ertelendi" cevabıyla karşılaştığını, maaş ödemek için çek tahsilini bekleyen şirketlerin çok zor duruma düştüğünü vurguladı.
"Ben çekimi tahsil edemezsem çalışanıma maaşını nasıl ödeyeceğim. Ben maaş ödeyemezsem 'evde otur' denen çalışanlarım kirasını, kredi kartını nasıl ödeyecek. Evde kalacağı süre boyunca alışverişini nasıl yapacak. Bütün Türkiye büyük bir tehlike ile karşı karşıya" diyen Fatinoğlu, uygulamanın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Sosyal medyada da takas sisteminin durdurulduğu, karşılığı olan çeklerin ödenmediği yönünde çok sayıda mesaj var.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, uygulamadaki farkılıklar nedeniyle açıklama yapıp bankaları bilgilendirdiğini belirtti.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ: KARŞILIĞI VARSA ÇEK ÖDENECEK
Gelişmeler üzerine Ticaret Bakanlığı bir açıklama yaparak, ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında  bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1/6/2021  tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerektiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15 inci maddesi ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Geçici 3  üncü Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile ibraz süresinin son  günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin,  bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği  1/6/ 2021 tarihinden sonra,  kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği düzenlenmiştir.

Anılan hükmün gerekçesinde  tam kapanma ile birlikte ticari hayatta  meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olası olumsuz  etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini  planlayabilmelerine imkan verebilmek amacıyla, tacir ve esnafın
30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden kambiyo  senedinden ve özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu  idarelerine olan borçlarına ilişkin olarak 2021 yılı Mayıs ayı sonuna  kadar yasal takip başlatılmamasının amaçlandığı ifade edilmiştir.

Anılan düzenleme ile hem Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan  kısıtlama tedbirleri kapsamında çekini bankaya ibraz edemeyen  alacaklının hakkı korunmuş hem de borçlunun ödeme günü bu tarihler  arasına denk gelen borçlarını 1/6/2021 tarihinden sonra  ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır.

Bu itibarla, düzenlemenin amacı ve gerekçesi de dikkate alınarak,  ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına  isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı  halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması  kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1/6/2021 tarihinden önce  karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerekmektedir. Bu hususta oluşan  tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere ilgili  kurumlara bildirim yapılmıştır."