BAGFAŞ'a durdurma şoku!

Yayınlama: 14.06.2021 12:07:00 Güncelleme: 14.06.2021 12:38:43

Sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, BAGFAŞ'ın faaliyetlerinin verilen 50 günlük sürenin sonunda durdurulacağı açıklandı

BAGFAŞ'a durdurma şoku!
Özellikle sosyal medya platformu twitter'da yer alan bazı görüntülerde bir şirketin Marmara denizine zehirli atık boşalttığı iddiaları dile getirilmiş ve ardından Çevre Bakanlığı, Baıkesir'de müsilajla mücadele kapsamında bir firmanın faaliyetlerinin durdurulduğu yönünde açıklama yapmıştı. Bugün KAP'a yapılan açıklamada bu firmanın BAGFAŞ olduğu fakat hemen durdurma değil 50 günlük sürede sıvı amonyak tankındaki stoğun tüketilmemesi durumunda bir kapatma kararı verileceği anlaşıldı.

BAGFAŞ tarafında KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz Balıkesir İli Erdek İlçesi Bandırma – Erdek Karayolu 10. km'de faaliyette bulunan Sülfürik Asit, Fosforik Asit, Nitrik Asit ve AS, CAN/AN, Dap/Npk tesislerinde, Ek1 ‘de verilen teslim tesellüm tutanağı çerçevesinde T.C. Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün (Ek 2(a) ve Ek 2(b)) uyarınca işletmenin tüm faaliyetlerinin verilen 50 günlük sürenin sonunda durdurulacağı hususu 12.06.2021 Cumartesi günü saat 17:45'de tebliğ edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 14.06.2021 tarihli toplantısında Fabrikalarımızda gerekli lojistik ve teknik tüm tedbirlerin alınmasına ve hukuka aykırı olduğu kanaatinde olduğumuz bu işleme karşı yasal haklarımızın süresi içinde kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
KAP açıklamasının eklerinde yer alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü'nün teslim tesellüm tutanağında ise, "11/06/2021 tarih 1102909 sayılı "Çevre Kanununun 15. Maddesi Kapsamında Faaliyetin Durdurulması Hakkında" konulu resmi yazı ile yazı ekindeki 11/06/2021 tarih 10.00.21.0022 nolu İdari Yaptırım Karar Tutanağı ve 11.06.2021 tarih 1102884 sayılı üst yazısı BAGFAŞ Bandırma Gübre Fab. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer'e gerekçeleri anlatılarak tebliğ edilmiş olup söz konusu yazılardan birer nüshası verilmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer ve işletmeler müdürü vekili Gökşen TOPRAK ile yapılan görüşmede; sıvı amonyak tankında halihazırda 19385 ton amonyağın bulunduğu, bu amonyağın sülfürik asit fabrikasında üretilen elektrik enerjisi ile soğutulduğundan dolayı öevcut amonyağın üretim hattında (Nitrik Asit ve CAN fabrikalarında) 50 elli iş gününde tüketilebilecceği, şirketin taahhüdü altında bulunan 330 bin ton uluslararası tahkim anlaşmalı CAN (Kalsiyum Amonyum Nitrat) ihracatı taahhüdü, Türkiye Gübre Fabrikaları A.Ş.'ne takriben 18 bin ton P2O5 (Fosforik asit) taahhüdü, iki farklı yabancı firmaya 40 bin ton ve 20 bin ton olmak üzere 60 bin ton sülfürik asit ihracatı taahhüdü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne 10 bin ton kesin ve 10 bin ton opsiyonlu olmak üzere toplam 20 bin ton sülfürik asit satış taahhüdü bulunduğu, şirketin bazı tesislerindeki rehabilitasyon projelerinin gerçekleştirilememesinin sebebinin TKİS firmasının CAN tesisi ile ilgili tenfiz davasının sürmesinden kaynaklı maddi ve teknik problemler olduğu beyan edilmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENCER'e, BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.ne ait Balıkesir İli, Erdek İlçesi Bandırma Erdek Karayolu 10. Km'de faaliyet gösteren işletmede gerekli güvenlik önlemleri Erdek J.K.lığı tarafından alınarak faaliyetin durdurulması için 50 (elli) gün süre (mücbir sebepler hariç olmak üzere) sıvı amonyak tanklarında 19385 ton bulunmasından dolayı ve bu süre zarfında işletmeye sıvı amonyak alınmaması şartı ile verilmiş olup bu süre sonunda işletmenin tüm faaliyetlerinin durdurulacağı taahhüt edilmiştir.
İşbu süre, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENCER'in talebi üzerine verilmiş olup bu süre sonunda kesin olarak faaliyetinin durdurulacağı, herhangi bir hak talep edemeyeceği kendisine bildirilmiş olup işbu tutanak mahallinde tarafımızca 4 (dört) nüsha olarak tanzim edilmiş ve imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.

KAP'a yapılan açıklamanın bir diğer ekinde ise BAGFAŞ'a idari yaptırım olarak 193 bin 122 TL para cezası uygulandığı da görüldü.

BAGFAS hisselerinde ise işlemler geçici olarak durdu.