Doğuş Otomotiv’in kurumsal yönetim notu 9,70’e yükseldi

Yayınlama: 17.12.2021 15:19:00 Güncelleme: 17.12.2021 16:40:03

Doğuş Otomotiv’in Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum notu; sürdürülebilirlik, insan kaynakları politikaları ve dijital dönüşüm alanlarında gerçekleştirilen çalışmaların katkısıyla 9,70’e yükseldi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) BİST’de işlem gören şirketler için oluşturduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri kriterlerine uyumunu tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri’nin (Kobirate) Doğuş Otomotiv ile ilgili inceleme ve değerlendirmelerini içeren raporu yayınlandı.

Kobirate’in “BIST İkinci Grup Şirketler” için hazırladığı metodolojide tanımlanan 401 kriterin incelenmesiyle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Doğuş Otomotiv’in Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altındaki Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 9,70 olarak revize edildi.

Raporda Doğuş Otomotiv’in SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığı vurgulanırken; kamuyu aydınlatma faaliyetleri ve şeffaflığın üst düzeyde olduğu, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiği ve yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşullarının kurumsal yönetim ilkeleriyle uyumlu olduğu ifade edildi.

Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları kapsamında gelişim gösterdiği ve not artışını sağlayan başlıca alanların; dijitalleşmeyi de ön plana çıkaran İnsan Kaynakları uygulamaları, çalışanların şirket içi iş süreçlerine yönelik her türlü önerilerini paylaşmalarını sağlayan uygulamaları, sürdürülebilirlik politikaları ve bu alandaki uygulamaları, sürdürülebilirlik ilkelerine uyumu ve dijital dönüşüm uygulamaları olduğu belirtildi.