Emeklilik fonlarında yüzde 100 üstü getiri, tercihlerde yatıyor

Yayınlama: 09.03.2024 11:51:00 Güncelleme: 09.03.2024 11:48:16

Bireysel emeklilik fonlarında son bir yılda yüzde 33’lük getiriler de var yüzde 100’ün üzerinde olanlar da. Tercihler aynı zamanda kazancın limitlerini belirliyor.

Emeklilik fonlarında yüzde 100 üstü getiri, tercihlerde yatıyor

ZEYNEP AKTAŞ

Emeklilik fonlarında oluşan yüksek getiri farkları emeklilik fon yatırımcısının bilinçlenmesinin önemini bir kez daha gösteriyor. Son bir yılda emeklilik fonlarında getiriler yüzde 33 ile yüzde 102 arasında gerçekleşti. Standart Fonlar yıllık bazda yüzde 33,67 getiri sağlarken Para Piyasası fonları yıllık bazda 37,25 oranında kaldı. Diğer alternatiflerden Karma Fonlar yüzde 102, Kıymetli Maden emeklilik fonları yüzde 99,27, Endeks Fonlar yüzde 91,49 oranında kazandırdı.

Uzun vadede yüksek getiriler elde etmenin yolu sabit getirili varlıklara alternatiflerin portföyde yer almasından geçiyor. Bu anlamı ile maden fonları da bir seçenek olarak öne çıkıyor.

MADEN FONLARI HAFTALIK GETİRİDE İLK SIRADA

Getiri yüzdesine baktığımızda Emeklilik Fonları son bir haftada ortalama yüzde 1,70 oranında getiri sağladı. Ancak asıl göze çarpan, Kıymetli Maden kategorisinin yüzde 7,09’luk getirisi oldu. Bu kategorinin bir aylık getirisi yüzde 11.18, altı aylık getirisi yüzde 35,47 ve yıllık getirisi ise yüzde 99,27 olarak gerçekleşti. Maden fonları, performanslarıyla emeklilik fonları piyasasında öne çıkmaya devam ediyor. Kıymetli madenlere dayalı olan bu fonlar hem jeopolitik gelişmelerden fazla etkileniyor hem de enflasyonist süreçten.

PORTFÖY DEĞERİ EN FAZLA ARTAN EMEKLİLİK FONLARI

Portföy değerlerine gelince, yılbaşında 702,4 milyar TL olan Emeklilik Fonları'nın toplam portföy değeri, yüzde 13,72'lük bir artışla 798,8 milyar TL'ye yükseldi. Bu büyümede liderliği yüzde 110,85 ile Yaşam Döngüsü / Hedef Fon kategorisi üstlendi. Yaşam döngüsü fonları büyümekle birlikte yatırımcıların dikkatini üzerine toplayan fonlar arasında yer alıyor.

HAFTALIK BAZDA NET BÜYÜMESİ EN YÜKSEK FONLAR

Emeklilik Fonları (BES-Gönüllü) alanında bu hafta net büyümede en çok dikkat çeken AgeSA Hay. ve Em. Katkı EYF (AEI) oldu. Fona son 1 haftada 1,834 Milyon TL para girişi gerçekleşti ve 1.795 milyon TL net büyüme kaydetti. Fonun son bir yıllık getirisi %45,98 oldu. Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF (AMF) ise 907,8 milyon TL giriş ve 878,2 milyon TL net büyüme ile dikkat çekti. Haftalık net büyümede üçüncü sırada Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF(VEI) yer aldı. Bu fonun yıllık getirisi yüzde 35,43 olarak gerçekleşti.

Net getirisi en yüksek olanlar Haftalık en yüksek getiride Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF (KJM) öne çıktı. Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF(KJM), yüzde 7.31'lik haftalık performansıyla öne çıktı. Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF(AGA) ve AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF(AEL) fonları da yüksek haftalık getirileriyle dikkat çekti. Son bir haftada en fazla kazandıran on fonun ortalama getirisi yüzde 7,19 oldu. Kazandıran emeklilik fonların yıllık ortalama getirisi ise yüzde 97,40 olarak gerçekleşti. Kazandıran fonların trend fonlar olduğunu görüyoruz. Fon temalarını takip ederek trendleri yakalayabilirsiniz.

Yatırımcı sayısı en fazla fonlar Haftalık yatırımcı sayısı en yükseklerde Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF (VGA) öne çıktı. Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF(VEI) fonunun yatırımcı sayısı %2.28 artışla 2.78 milyona yükseldi. Yatırımcı sayılarındaki artış, emeklilik fonlarına olan ilginin göstergesi. Yatırımcı sayısı en yüksek fonlardaki yatırımcı sayısı 660,282 ile 2,780,936 arasında değişiyor. Haftalık yatırımcı sayısındaki artışa baktığımızda ise yatırımcı sayısı en yüksekler içerisinde maksimum artışın yüzde 7.54 olduğunu görüyoruz.

Portföy değeri en yüksekler Haftalık portföy değeri en fazla olanlarda Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF (VGA) öne çıktı. Portföy büyüklüğünde liderlik 67,07 milyar TL ile Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF(VGA) fonunda bulunurken Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF(ALR) ve Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF(AEA) yıllık getiri açısından öne çıktı. Portföy büyüklüğünde ikinci sırada 51,0 milyar TL ile AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF(AEL) yer aldı. Üçüncü sırada 35,8 milyar TL ile Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF(AMZ) fonu bulunuyor.

Yatırımcı sayısı en fazla artanlar Haftalık yatırımcı sayısına göre fazla artanlarda Metlife Em. ve Hay.Sürdürülebilirlik Fon Sepeti EYF (MEY) öne çıktı. Metlife Emeklilik ve Hay. Tekn. Fon Sepeti EYF(MEV) ve Metlife Em. ve Hay.Sürdürülebilirlik Fon Sepeti EYF(MEY) fonları yatırımcı sayılarında büyük artış gösterdi. Yatırımcı sayıları en fazla artan fonlar içeriside yıllık getirilere bakıldığında Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF(BHT) ve HDI Fiba Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Değişken EYF (FFC) fonları öne çıkan isimler oldu.

EMEKLİLİK FONLARINDA NEDEN YÜKSEK GETİRİ FARKLARI OLUŞUR?

Yüksek getiri farkları, emeklilik fonlarının çeşitli faktörlere bağlı olarak performans gösterdiğine işaret eder. Bu nedenle bilinçlenmek önemlidir.

Emeklilik fon getirilerini fondaki hisse oranı, fonun yaşı, komisyon giderleri gibi farklı kriterlerle birlikte değerlendirdiğimizde görüyoruz ki fon getirisi ile pozitif bir ilişkisi var.

Farklı fon türlerinin getirileri, yatırımcıların alternatif seçenekleri de görmesini sağlar. Örneğin, Standart Fonların %33,67, Para Piyasası Fonlarının %37,25 getiri sağlarken karma fonların yüzde 102 getiri sağlaması gibi.

Emeklilik fonlarının getirileri düzenli olarak takip edilmeli. Bu getiriler ilerleyen dönemde emeklilik gelirlerini etkileyecektir.

Emeklilik fonlarında fon seçimi bilgilenmeyi ve araştırmayı gerektirir. Bireysel yatırımcılar, fon seçimlerinde sadece performansı değil, fon kurucusunu, fon türünü, risk düzeyini, fonun yaşını, komisyon oranlarını göz önünde bulundurmalı.