Faizsiz konut ve taşıtta eski sözleşmeler ‘tadil ‘ edilmeyecek

Yayınlama: 02.03.2021 16:23:00 Güncelleme: 07.04.2021 18:08:04

Yasa yürürlüğe girdiğinde önceki tüm sözleşmelerin tadil edilmesi zorunluluğu, kaosa çeyrek kala yasa teklifinden çıkarıldı

Faizsiz finansmanla konut ve taşıt edindiren şirketlerle ilgili yasa teklifinde, şirketlerin yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce müşterileri ile yaptıkları tüm sözleşmelerini, kanuna göre ‘tadil’ etmeleri konusunda getirilen zorunluluk, sektörden gelen ‘kaos’ yaratır uyarısı üzerine tekliften çıkarılacak.
Söz konusu düzenlemede değişikliğe gidilmezse 375 bin sözleşmenin tek tek yenilenmesi gerekiyor.
Kanun teklifinin komisyon görüşmeleri sırasında DÜNYA, sözleşmelerin geriye dönük yenilenmesinde büyük sıkıntılar yaşanabileceğine ilişkin sektörden gelen uyarıları gündeme taşımıştı.

Sayıları son dönemlerde hızla artan, faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerini yasal denetim altına alan, sermaye şartını 100 milyon liraya çıkaran ve şirketlere yasaya uyum için 6 aylık süre veren kanun teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda ele alınacak.

Teklifte “Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreci” ne ilişkin düzenlemeleri içeren 17. maddenin 5. fıkrasında durumlarını kanun hükümlerine uygun hale getirerek intibak eden tasarruf finansman şirketlerinin kanunun yürürlük tarihi öncesinde akdettikleri tasarruf finansman faaliyeti kapsamındaki sözleşmelerinin tadil olduktan sonra uygulanmaya devam edeceği’ şeklinde bir düzenleme yer alıyor.

AK Parti kaynakları, ‘sözleşmelerin tadil edildikten sonra uygulamaya devam edeceği’ yönündeki şartın yerine getirilmemesi durumunda tüm sözleşmelerin askıya alınacağını, bu durumun ise tüketiciyi mağdur edeceğini, sistemin tıkanmasına neden olacağını belirterek, bu konuda önergeyle değişikliğe giderek mevcut sözleşmelerin aynen devamının sağlanacağını ifade ettiler.

Yasa teklifinin Meclis Sanayi Komisyonu’ndaki görüşmelerinde, sözleşme tadil etmek için vatandaşın çağrılması, yurtdışında yaşayan vatandaşların gelmesindeki güçlüklere dikkat çekilerek tüketicinin mağdur olacağı dile getirildi.

Canan Sakarya