Finansal hizmetler güven endeksi Ağustos'ta 168,3 oldu

Yayınlama: 24.08.2021 14:35:00 Güncelleme: 24.08.2021 14:42:07

TCMB: Finansal hizmetler güven endeksi Ağustos'ta 168,3 oldu

Finansal hizmetler güven endeksi Ağustos'ta 168,3 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"2021 yılı Ağustos ayında FHGE, bir önceki aya göre 4,1 puan artarak 168,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait  yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep  ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi  artış yönünde etkilediği, son üç aydaki iş durumunun ise FHGE'yi  azalış yönünde etkilediği görülmektedir.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre,  son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin  bir önceki aya kıyasla zayıfladığı, son üç ayda hizmetlere olan  talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda  hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise  güçlendiği görülmektedir.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda  artış bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç aydaki  istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise  güçlendiği görülmektedir.

2021 yılı Ağustos ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans  ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler  itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 2,6, 33,6 ve 10,3 puanlık artış olduğu gözlenmektedir.

2021 yılı Ağustos ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal  sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının  ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek  değerlendirilmiştir."