Güven endeksi Temmuz’da hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde yükseldi

Yayınlama: 26.07.2021 10:16:00 Güncelleme: 26.07.2021 10:17:39

TÜİK: Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi


TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında Haziran ayına göre  hizmet sektöründe %5,8, perakende ticaret sektöründe %3,7 ve inşaat sektöründe %4,7 arttı.

Hizmet sektörü güven endeksi 114,8 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Haziran  ayında 108,5 iken, Temmuz ayında %5,8 oranında artarak 114,8 değerini  aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş  durumu alt endeksi %9,6 artarak 112,0 oldu. Son üç aylık dönemde  hizmetlere olan talep alt endeksi %6,5 artarak 110,5 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi  ise %1,8 artarak 121,8 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 109,6 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven  endeksi Temmuz ayında %3,7 oranında artarak 109,6 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde  iş hacmi satışlar alt endeksi %6,0 artarak 112,4 oldu. Mevcut mal stok  seviyesi alt endeksi %2,8 azalarak 86,9 değerini aldı. Gelecek üç  aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise %6,6  artarak 129,6 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 86,3 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir  önceki ayda 82,4 iken, Temmuz ayında %4,7 oranında artarak 86,3  değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı  siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi %3,3 artarak 78,8 oldu. Gelecek  üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %5,9  artarak 93,9 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Temmuz ayında girişimlerin %53,9'u faaliyetleri  kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %46,1'i ise  faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.
İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları" Haziran ayında  %26,7 iken Temmuz ayında aynı  oranda kaldı, "talep yetersizliği" Haziran ayında %19,1 iken Temmuz  ayında %19,2 ve "diğer faktörler" Haziran ayında %25,8 iken Temmuz  ayında %22,8 oldu.