Horoz Lojistik, Horoz Bolloré Logistics'teki hisselerini sattı

Yayınlama: 13.06.2024 15:13:00 Güncelleme: 13.06.2024 15:10:19

Horoz Lojistik, Horoz Bolleré Logistics’deki yüzde 47,95’lik payınının Bolloré Logistics’e devri için sözleşme imzaladı

Horoz Lojistik, Horoz Bolloré Logistics'teki hisselerini sattı

Horoz Lojistik, taşımacılık ve lojistik alanında faaliyet gösteren Fransız şirketi Bolloré Logistics ile 2000 yılında ortak olarak kurduğu Horoz Bolloré Logistics Taşımacılık’taki hisselerini satmak üzere önemli bir adım attı. 

Horoz Lojistik Yönetim Kurulu'nun Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Horoz Bolloré Logistics Taşımacılık’ın yüzde 47,95'ine denk gelen hissesinin yaklaşık 16 milyon 270 bin 459 ABD doları karşılığında Bolloré Logistics'e devredileceği bildirildi.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2000 yılında Fransız taşımacılık ve lojistik alanında faaliyet gösteren Bolloré Logistics ile ortak olarak kurduğumuz, %47,95 payına sahip olduğumuz ve uluslararası deniz ve hava taşımacılığı (forwarding), proje kargo taşımacılığı ve dahili konteyner taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteren Horoz Bolloré Logistics Taşımacılık A.Ş.'nin hisselerinin satılması için 04.03.2024 tarihinde bağlayıcı bir ön teklif imzalandığı hususunda izahnamemizde bilgi paylaşılmıştı. Bu pay devir işlemi, izahnamemizde de yer verdiğimiz üzere, Bolloré Logistics grubunun global bazda CMA CGM tarafından satın alınmasının bir parçası olarak ortaya çıkmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 11.06.2024 tarihli kararıyla; bugün, Şirketimiz, Horoz Bollore Logistics Taşımacılık A.Ş.'nin %47,95'ine denk gelen payının Bolloré Logistics'e satışına yönelik Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşme uyarınca; Horoz Bolloré Logistics Taşımacılık A.Ş.'de sahip olduğumuz Horoz Bolloré Logistics Taşımacılık A.Ş sermayesinin %47,95'ine denk gelen 31.03.2024 tarihli ara dönem finansal rapora göre toplam 61.878.690 TL nominal değerli paylar, bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte ("Kapanış Tarihi") nakden ve peşin olarak tahsil edilmek üzere ve Kapanış Tarihi esas alınarak hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden uyarlamaya tabi olmak koşulu ile 16.270.459 ABD Doları karşılığında Bolloré Logistics'e devredilmesi hususunda anlaşılmıştır. 

- Devir işlemleri, başta Rekabet Kurumu'ndan izin alınması dahil belirli kapanış koşullarına tabi olacaktır.

- İşlemlerin önümüzdeki 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. 

- Pay devri yapılan şirketin 31.03.2024 tarihi itibarıyla satış amacıyla elde tutulan maddi duran varlıklar altında sınıflandırılması nedeniyle, söz konusu hisse satışı, Şirketimizin satış hacmi ve cirosunu olumsuz bir şekilde etkileyecek bir işlem olmayıp şirket kaynaklarını artırıcı etki gerçekleştirmesi beklenmektedir. Uluslararası deniz ve hava taşımacılığı (forwarding), proje kargo taşımacılığı ve dahili konteyner taşımacılığı hizmetlerinin sağlanmasına Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Tic. A.Ş. bünyesinde Hisse devir işlemi sonrası devam edilecektir.

- Yukarıda belirtilen nominal değerler ve Hisse Devir Sözleşmesi'nde ortaya çıkan tutarlar Şirketimiz iş planında ve net nakit/borç hesaplamalarında halka arz hazırlık sürecinde söz konusu hisse devir sözleşmesi imzalanmamış olduğu için dikkate alınmamış olup, Hisse Devir işlemi ile oluşacak nakdin ek kaynak olarak şirket finansallarına girmesi planlanmaktadır.” 

Hisse devrine ilişkin Horoz Lojistik yönetiminden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: “Horoz Lojistik olarak, Horoz Bolloré Logistics şirketindeki hisselerimizin Bolloré Logistics'e devri, şirketimizin mali yapısını güçlendirecek ve kaynaklarını artıracak bir adım olarak görülmektedir. Bu satış işlemi, şirketimize önemli bir nakit girişi sağlayacak olup, operasyonel faaliyetlerimizde herhangi bir kesintiye yol açmayacaktır. Uluslararası deniz ve hava taşımacılığı (forwarding), proje kargo taşımacılığı ve dahili konteyner taşımacılığı hizmetlerimiz, Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Tic. A.Ş. bünyesinde yapılması planlanmaktadır.”