İSO Türkiye İmalat PMI Haziran'da 51,3 oldu

Yayınlama: 01.07.2021 10:39:00 Güncelleme: 01.07.2021 10:40:33

Kısıtlamaların gevşetilmesi İSO İmalat PMI’nı yeniden büyüme bölgesine çekti

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında  en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, haziranda yeniden eşik değer 50,0'nin üzerine  çıkarak 51,3 olarak gerçekleşti. Covid-19 salgınının yayılmasını  önlemek için uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesi, Türk imalat  sektörünün ikinci çeyrek sonunda büyüme bölgesine geri dönmesinde  etkili oldu. Hem üretim hem de yeni siparişler haziranda artış  gösterdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Haziran 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0'nin  üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği  anket sonuçlarına göre, mayısta 49,3 olarak gerçekleşen manşet PMI,  haziranda yeniden eşik değer 50,0'nin üzerine çıkarak 51,3 olarak  gerçekleşti. Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan  kısıtlamaların gevşetilmesi, Türk imalat sektörünün ikinci çeyrek  sonunda büyüme bölgesine geri dönmesinde etkili oldu. Hem üretim hem  de yeni siparişler haziranda artış gösterdi. Yurt dışından alınan yeni  siparişlerde ise ocak ayından beri en güçlü artış kaydedildi. Bazı  firmalar, ham madde temininde yaşanan zorlukların üretimde daha yüksek  oranlı artışı engellediğini bildirdi. Tedarikçilerin teslimat süreleri  haziranda yine belirgin bir şekilde arttı, ancak bu artış geçen yılın  eylül ayından beri en ılımlı düzeyde gerçekleşti. Girdi alımlarının  yeniden büyümeye geçmesine rağmen, malzeme teminindeki sıkıntılar  girdi stoklarındaki azalışın devam etmesine yol açtı. Malzemelere  erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle imalatçılar yeni siparişleri  karşılarken mevcut stokları kullandılar. Bunun yansıması olarak nihai  ürün stokları da düşüş gösterdi.

Üretim gereksinimlerindeki artış, firmaları ikinci çeyrek sonunda  istihdam artışını sürdürmeye teşvik etti. İstihdam üst üste on üçüncü  ay arttı ve söz konusu artış ılımlı düzeyde olmasına rağmen Mayıs  ayına göre daha yüksek oranda gerçekleşti.

Girdi maliyetleri enflasyonu haziranda son altı ayın en yüksek  düzeyine çıktı. Anket katılımcıları, girdi fiyatlarındaki artışı genel  olarak Türk lirasındaki değer kaybına bağlarken, başta metal olmak  üzere ham madde maliyetlerinin yükseldiğine yönelik geri dönüşler de  alındı. Firmalar maliyet yüklerindeki artışa kendi satış fiyatlarını  yükselterek karşılık verdi. Böylece satış fiyatları keskin şekilde ve
Eylül 2018'den beri en yüksek oranda arttı.