Kısa vadeli dış borç stoku 125,5 milyar dolara yükseldi

Yayınlama: 17.12.2021 11:11:00 Güncelleme: 17.12.2021 12:20:02

Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 9,9 oranında artışla 125,5 milyar dolar olarak gerçekleşti

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,1 oranında azalarak 56,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 20,3 oranında artarak 42,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,2 oranında azalarak 12,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,0 oranında artarak 15,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 17,1 oranında artışla 15,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 13,5 oranında azalışla 13,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 25,5 oranında artarak 37,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,0 oranında artarak 24,0 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8,4 oranında artarak 75,5 milyar dolar olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 5,5 oranında artarak 68,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 15,6 oranında artarak 56,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Ekim sonu itibarıyla 549 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 104 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2021 Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 43,6’sı dolar, yüzde 25,2’si Euro, yüzde 12,1’i TL ve yüzde 19,1’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2021 Ekim sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 170,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 17,3 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,5, Merkez Bankası’nın yüzde 15,3, özel sektörün ise yüzde 64,2 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir."