M3, Eylül 2021 döneminde yıllık %21,7 büyüdü

Yayınlama: 27.10.2021 15:17:00 Güncelleme: 27.10.2021 15:17:56

Geniş para arzı M3, Ağustos 2021 döneminde yıllık %18,7 büyümenin ardından Eylül 2021 döneminde yıllık %21,7 büyüdü

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %15,5 olarak  gerçekleşirken Eylül ayında %18,2’ye yükseldi.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı,  hanehalkı için Ağustos 2021’de %15,4 iken Eylül 2021’de %15,8 olarak  gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ağustos 2021’de bir önceki yıla göre %11,4 artarken, Eylül 2021  döneminde bir önceki yıla göre %13,2 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı  incelendiğinde  vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı  sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü.

Eylül 2021’da geniş para arzı M3’de gözlenen yıllık %21,7 oranındaki  büyümede %13,4 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %6,7  ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı  düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması  %20,8’i özel  sektörden, %4,4’ü genel yönetimden, %0,7’si banka dışı finansal  kuruluşlardan ve %2’si net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde  olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %6,2 oranında azalış  olarak katkı yaptı .