Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan flaş faiz açıklamaları

Yayınlama: 29.04.2021 13:15:00 Güncelleme: 29.04.2021 13:52:17

Merkez Bankası'nın kritik faiz toplantıları yaklaşırken Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon ve faizle ilgili kritik açıklamalar yaptı

Kavcıoğlu, politika faizinin gerçekleşen ve beklenen enflasyonun  üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında faiz ve enflasyonla ilgili beklentilerini netleştirdi:

"2021 yıl sonu tahminindeki güncelleme, geçmişe endeksleme davranışına  ve ana eğilime etkilerine bağlı olarak 2022 yıl sonu enflasyon  tahminini 0,3 puan yukarı çekmektedir. Ayrıca, Türk lirası cinsi  ithalat fiyatları tahmini 0,3 puan yukarı çekerken, gıda enflasyonu  varsayımındaki güncelleme ise tahmini 0,1 puan yükseltmiştir. Buna  karşılık, çıktı açığındaki güncelleme ise tahmine 0,2 puan azaltıcı  yönde katkıda bulunmaktadır.

Müsaadenizle, bu ilk Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı  katılımımda para politikasına yönelik önemli gördüğüm bazı hususları  sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum.

Küresel ve yurt içi makroekonomik görünüm  çerçevesinde enflasyon üzerindeki talep ve maliyet yönlü etkiler  önemini korumaktadır. Ayrıca, enflasyon beklentilerindeki mevcut  seviyeler fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerindeki  riskleri canlı tutmaktadır. Mevcut görünüm, enflasyon beklentilerinde  ve enflasyon eğiliminde kalıcı düşüşe işaret eden göstergeler oluşana  kadar sıkı parasal duruşun büyük bir kararlılık ve sabırla  sürdürülmesini gerektiriyor. 

Sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için makroekonomik istikrarın  bir ön koşul olduğunun bilincindeyiz. Buradan hareketle, önümüzdeki  dönemde de fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda elimizdeki tüm  araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Para politikası  kararlarımızı şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede  almayı sürdüreceğiz.

Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü  riskler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı  olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında  belirlenecektir. Bu doğrultuda politika duruşu, enflasyon gelişmeleri  ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en  kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli hedeflere ulaşıncaya kadar  bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık düzeyinde belirlenmeye  devam edilecektir.

Sıkı parasal duruş  enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve  finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara  karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve  orta vadeli hedefimize ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü  dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve  beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam  edilecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki  düşüş, ters para ikâmesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış  eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi  yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu  etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının  sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin  oluşacaktır."