OECD 2021 küresel büyüme tahminini yükseltti

Yayınlama: 31.05.2021 11:19:00 Güncelleme: 31.05.2021 11:23:36

OECD 2021 küresel büyüme tahminini yüzde 5,6'dan yüzde 5,8'e yükseltirken Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

OECD 2021 küresel büyüme tahminini yükseltti

OECD 2021 küresel büyüme tahminini yüzde 5,6'dan yüzde 5,8'e yükseltirken Türkiye için büyüme tahminini yüzde 5,9'dan 5,7'e indirdi.

OECD, 2022 yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 3,0'ten yüzde 3,4'e yükseltti. Raporda tüketici fiyatlarının bu yıl ortalama yüzde 16,0, gelecek yıl yüzde 12,8 olacağı tahmini yer aldı.

Bir önceki raporda beklenti aynı sırayla yüzde 12,0 ve yüzde 10,0 seviyesinde bulunuyordu. OECD işsizlik oranı beklentisini bu yıl için yüzde 13,7'den yüzde 14,0'e, gelecek yıl beklentisini yüzde 14,5'ten yüzde 14,2'ye revize etti.

OECD, Türkiye için yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Makroekonomik politika karışımı kayda değer şekilde güçlendirilmeli. Hükümet, imtiyazlı, ayrıcalıklı krediler ile ekonomiye destek olmak yerine kırılgan hanehalkı ve şirketlere doğrudan mali destek sağlamaya daha fazla yönelmeli. Para politikası açık bir şekilde dezenflasyonu hedeflemeli.

Politika kredibilitesi, dış açığın finansmanı ve vadesi gelen dış borcun güvenli şekilde çevrilmesi için gerekli uluslararası fonlamanın temini için zaruri. İstihdam maliyetlerini azaltmak ve daha esnek istihdam biçimlerini teşvik etmek iş yaratımını artıracak. Genişleyen öz sermaye kaynakları yüksek şirket kaldıraçlarının azaltılmasına ve umut verici işletmelerin büyümelerinin desteklenmesine yardım edecek"