Özel sektörün yurt dışı kredi borcunda azalma

Yayınlama: 14.09.2023 10:32:00 Güncelleme: 14.09.2023 10:30:06

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu temmuz sonu itibarıyla, 2022 yıl sonuna göre 2,6 milyar dolar azalarak 155,2 milyar dolar oldu

Özel sektörün yurt dışı kredi borcunda azalma
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,4 milyar dolar azalarak 146,3 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 828 milyon dolar artarak 9,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 48 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,1 milyar ABD doları azalışla 12,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 88 milyon ABD doları artmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 344 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 898 milyon ABD doları azalarak 8,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 39 milyon ABD doları artışla 5,1 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 601 milyon ABD doları artışla 1,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,4 milyar ABD doları artarak 103,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 376 milyon ABD doları artarak 7,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 146,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %58,7'sinin ABD doları, %36,5’inin Euro, %2,0’ının Türk lirası ve %2,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,0 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %39,2’sinin ABD doları, %36,8’inin Euro, %17,5’inin Türk lirası ve % 6,5’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 146,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %34,9’unu finansal kuruluşların, %65,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 9,0 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %75,5’ini finansal kuruluşların, %24,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,4 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir."