Tahvil, bono, sukukta vergi avantajı mart sonuna kadar uzatıldı

Yayınlama: 16.12.2021 11:01:00 Güncelleme: 16.12.2021 12:50:03

Tahvil ve bonolar ile kira sertifikaları tevkifat oranları 31 Mart 2022'ye kadar geçerli olacak

Tahvil, bono, sukukta vergi avantajı mart sonuna kadar uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararına eklenen geçici maddeye göre, bu kapsamda 31 Mart 2022'ye kadar iktisap edilen ve vadesi 6 aya kadar olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 5, bir yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 3, vadesi bir yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 0 tevkifat yapılacak.

Bu tahvil/bono ve sertifikalardan; 6 aydan az süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 5, bir yıldan az süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasıyla doğan kazançlardan yüzde 3, bir yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan ise yüzde 0 tevkifat yapılması öngörülüyor.

Karara göre ayrıca, 31 Mart 2022 tarihine kadar iktisap edilen, değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, serbest fonlar ile unvanında "Döviz" its baresi geçen yatırım fonları hariç olmak üzere, yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançların tevkifat oranı da yüzde 0 olarak uygulanacak.

Karar, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren açılan ve vadesi yenilenen hesaplara, aynı tarihten itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen bonolar, kira sertifikaları ve yatırım fonlarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.