Tam kapanmada bankalar açık olacak mı?

Yayınlama: 29.04.2021 11:42:00 Güncelleme: 29.04.2021 11:45:47

Türkiye Bankalar Birliği 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tam kapanma döneminde bankalar açık olacak mı, hangi saatlerde açık sorularına yanıt verdi

Tam kapanmada bankalar açık olacak mı?
Türkiye Bankalar Birliği(TBB), tam kapanma tedbirlerine ilişkin  duyurusunda, "Bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemleri kesintisiz  olarak sürdürecek. Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, makul  sayıda personel ile hizmet verecektir." açıklamasında bulundu.

TBB tam kapanma tedbirleri çerçevesinde bankacılık işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

TBB'nin açıklamasında şu bilgiler verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 26 Nisan 2021 tarihinde aldığı karar  doğrultusunda, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 29 Nisan – 17 Mayıs 2021  tarihinde uygulanacak “Tam Kapanma Tedbirleri” kararına istinaden,  genelgede belirlenen sürelerde geçerli olmak üzere, bankacılık  hizmetleri ve uygulamaları konusunda Türkiye Bankalar Birliği’nin  aşağıdaki hususlarda aldığı kararlara ilişkin kamuoyuna bilgi  verilmesi yararlı görülmüştür.

Bankacılık hizmetleri ve şube uygulamaları:

Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara hassasiyetle  uyulmasının gerekli olduğu aşikârdır. Bu bağlamda, kısıtlama  süresince, banka müşterilerinin işlemlerini şube dışı hizmet  kanallarını kullanarak yerine getirmeleri, önem arz etmektedir.

Bankalar toplum, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami  ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini  kesintisiz olarak sürdürecektir.

Banka şubeleri 10.00 - 16.00 saatleri arasında, sayıları banka  yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile  hizmet verecektir.

Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili  bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından  ulaşabilirler.

Çek İşlemleri:

Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresince açık olduğundan,  banka şubesine gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek,  hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde,

- hesapta para varsa çek ödemesi gerçekleştirilebilecek,

- çekin karşılığı hesapta mevcut değilse, muhatap banka tarafından  konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılabilecektir.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz  edemeyen çek hamilleri ise, Türk Ticaret Kanunu’nun aşağıdaki 811.  madde hükmünden yararlanabilecektir.

Mücbir sebepler:

MADDE 811- (1) Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazı veya  protesto edilmesi veya buna denk bir belirlemenin yapılması, bir  devletin mevzuatı veya  Tam kapanma tedbirleri çerçevesinde bankacılık  işlemlerine ilişkin Kamuoyu Duyurusu 2/2 herhangi bir mücbir sebep  gibi aşılması imkânsız bir engel nedeniyle gerçekleştirilememişse, bu  işlemler için belirli olan süreler uzar.

(2) Hamil, mücbir sebebi gecikmeksizin kendi cirantasına ihbar etmeye  ve bu ihbarı çeke veya alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve  tarihini yazarak imzalamakla zorunludur. 723. madde hükümleri burada  da uygulanır.

(3) Mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonra hamil, çeki  gecikmeksizin ödeme amacıyla ibraz etmek ve gereğinde protesto veya  buna eş değerde bir belirlemeyi yaptırmak zorundadır.

(4) Mücbir sebep, ibraz süresinin bitiminden önce olmak şartıyla,  hamilin bu sebebi kendinden önce gelen borçluya ihbar ettiği günden  itibaren onbeş günden fazla devam ederse, çekin ibrazına ve protesto  çekilmesine veya buna eş değerde bir belirlemeye gerek kalmaksızın  başvurma hakkı kullanılabilir.

(5) Hamilin veya çeki ibraz etmekle, protesto çekmekle ya da aynı  nitelikte bir belirlemeyi yaptırmakla görevlendirdiği kişinin, sadece  kendileriyle ilgili olgular mücbir sebep sayılmaz.

Müşteri Edimleri:

Sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak istenen banka  şubesinin kapalı olması nedeniyle, 30 Nisan - 14 Mayıs 2021 tarihleri  arasında bankalara olan edimlerini vadesinde yerine getiremeyecek olan  müşterilere, müşterilerin talebi ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla,  edim sürelerinin uzatılması hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına  karar verilmiştir.

Risk Merkezi Bildirimleri:

Edimlerini vadesinde yerine getiremeyebilecek olan müşterilerin 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne yapılan bildirimlerinin Risk
Merkezi Genelgesi’nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılmasının  üyelere hatırlatılmasına ve tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

Bu süreci birlik ve beraberlikle aşacağımıza inanıyoruz. Zor günlerin  aşılması için çabalayan, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere,  finans sektörü mensuplarına ve emeği geçen herkese şükranlarımızı  sunarız."

İşlemlerini şube dışı kanalları kullanarak yapma konusunda hassasiyet  gösteren değerli banka müşterilerine teşekkür ederiz."