TCMB Dijital Türk Lirası için kolları sıvadı

Yayınlama: 15.09.2021 14:11:00 Güncelleme: 15.09.2021 14:16:15

TCMB, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalandı ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturuldu

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut ödemeler altyapısını  tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün potansiyel  katkılarını araştırmayı sürdürmektedir. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesi kapsamında kavram ispat  çalışmasının tamamlanması ile başlayan süreç, teknoloji paydaşlarının  katılımı ile bir sonraki aşamaya taşınmaktadır. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesinin, teknolojik araştırma, geliştirme ve test  süreçleri teknoloji paydaşlarının katılımı ile yakın işbirliği  içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Merkez Bankası 
ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları  imzalamış ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturmuştur.
Projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama  testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni  katılımlarla genişletilmesi planlanmaktadır. Birinci faz pilot  uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve  kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir. Elde  edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot  testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecektir.
Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde  kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik  gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanmaktadır. TCMB’nin,  dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar  yoktur. Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmektedir. Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri  tamamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri sonuçlandırıldıktan  sonra, mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespiti  amaçlanmaktadır.  Birinci faz sonuçları, testlerin tamamlanmasını  müteakiben 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacaktır."