TCMB, Eylül ayı resmi rezerv varlıklarını açıkladı

Yayınlama: 26.10.2021 10:14:00 Güncelleme: 26.10.2021 10:14:29

TCMB: Resmi rezerv varlıkları Eylül'de 121,3 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada  şöyle denildi:

"Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 121,3  milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler  itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 8,1 artarak 74,9 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5,1 azalarak 38,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri,  menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir  önceki aya göre yüzde 6,5 artarak 24,6 milyar ABD doları seviyesinde  gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 19 milyar ABD doları anapara, 5,7  milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın  yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev  işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 68,5 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 26 milyar ABD doları  bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili  dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden  zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz  konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 49,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."