Türk kripto para yatırımcılarının üçte ikisi bilinçsiz yatırımcı!

Yayınlama: 20.06.2021 10:28:00 Güncelleme: 20.06.2021 10:53:16

Yapılan son anket çalışmasına göre yüzde 77'lik kesim kripto para piyasalarında bir çöküş bekliyor. Kripto piyasalarını bilerek yatırım yapanların oranı ise sadece yüzde 25

Finansal Piyasalarda Yatırımcı Davranışı ve Kriptopara Risk Algısı Düzeyi araştırması sonuçları ilginç verileri ortaya çıkardı. Işık Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Teker ve Kadir Has Üniversitesi’nde Doktora öğrencisi Asena Deniz tarafından hazırlanan anket sonuçları ilk kez Dünya gazetesinde yayınlandı. Ankete 428 yatırımcı cevap verdi. 

YATIRIMCI, YÜKSEK GETİRİLİ VARLIK PEŞİNDE
Ankete katılan 428 yatırımcıya portföy oluştururken hangi enstrümanlara yatırım yaptıkları soruldu. Elde edilen bulgulara göre ankete katılanların portföylerine risk düzeyi daha düşük olan ancak getirisi de daha sınırlı kalan Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu eklemek yönünde çekimser kaldıkları dikkat çekti. Ankete katılanların sadece yüzde 36’sı portföylerine mutlaka Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu ekleme davranışı sergilediklerini belirtti. Bu da yatırımcıların yüksek getirili menkul kıymetleri daha yakından takip ettiği bulgusunu destekliyor.Öte yandan ankete katılan yatırımcıların hisse senedi, döviz ve Eurobond yatırımına olan eğilimleri de soruldu. Buna göre, portföy oluştururken hisse senetlerini mutlaka düşünen yatırımcı oranı ankete katılanların yüzde 52’si olup, Eurobond yatırımı yapanlar yüzde 27 ile sınırlı kaldı. Yatırımcı profili incelendiğinde, ankete katılanların özellikle dövize yatırım yapma eğiliminde oldukları görüldü. Yüzde 67’si dövize yatırım yaptıklarını açıkladı.

KRİPTODAN AĞZI YANANIN ORANI YÜZDE 18
Ankete katılanların yüzde 74’ü kripto para piyasasını kuvvetli düzeyde riskli bulduklarını ifade etti.
Ankete katılanlara daha önce kripto para piyasasına yatırım yapıp yapmadıkları sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 48’i daha önce kripto para piyasasına yatırım yaptıklarını belirtti.

Bu yüzde 48’in içindeki yüzde 18 ise daha önce yatırım yapmalarına rağmen artık kripto paralara yatırım yapmayı düşünmediklerini belirtti. Yüzde 16’lık bir grup ise bu piyasa ile hiç ilgilenmediklerini söyledi.

Anketin geneli incelendiğinde yatırımcıların bu piyasayı gözlem altında tuttuğu ancak yine de temkinli yaklaştığı görülüyor.KRİPTO PARA PİYASASINA İLİŞKİN “BİLGİM YÜKSEK” DİYENLERİN ORANI YÜZDE 25
Kripto para piyasasına yatırım yapan yatırımcıların bilgi düzeyleri konusunda kendilerini nerede konumlandırdıkları sorusuna anket katılımcılarının yüzde 25’i bilgi düzeyinin yüksek olduğu yanıtını verirken kripto para yatırımına sıcak baktıklarını ifade ettiler.

Ankete cevap verenlerin yüzde 30’u bilgi sahibi oldukları halde kripto para piyasasına yatırım yapmayı düşünmediklerini ifade ediyor. Örneklemin yüzde 13’ü ise bilgi sahibi olmadıklarını düşünürken yüzde 7’si bu yatırım aracını hiç duymadığını ifade ediyor. Yatırımcıların genel bilgi düzeyleri gruplandığında, örneklemin toplam yüzde 45’i kripto para piyasasına yönelik sınırlı bilgiye sahipken, yüzde 20’lik bir kesim bu konuda çok sınırlı bilgiye sahip olduklarını beyan ediyor.BITCOIN'İN LİDERLİĞİNİN BİTECEĞİNE İNANANLAR
Bitcoin sadece bilinen ilk kripto para değil aynı zamanda Blockchain teknolojisinin en önemli gelişmelerinden biri. 
Özellikle 2020 yılında Bitcoin’e yapılan kurumsal yatırımlar nedeniyle hem hacim artışı hem de fiyat hareketlenmeleri ile kripto para piyasasında lider konumunda. Anket katılımcılarına yakın zamanda başka bir kripto paranın Bitcoin’in liderliğini sarsıp sarsmayacağına yönelik görüşleri soruldu. Elde edilen sonuçlara göre anket katılımcılarının yüzde 76’sı Bitcoin’in liderliğini başka bir kripto paraya devredeceği görüşünde.

Yatırımcıların;
● Yüzde 35’i Bitcoin’in liderliğinin biteceğini ancak zamanında emin olamadıklarını,
● Yüzde 19’u önümüzdeki 1-3 yıl içerisinde olabileceğini
● Yüzde 18’i önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde olabileceğini,
● Yüzde 14’ü önümüzdeki 5+ yıl içerisinde olabileceğini,
● Kalan yüzde 14’lük kesim ise liderliği kaybetmeyeceğini düşündüklerini açıkladı.YÜZDE 77’LİK ORAN KRİPTO PARA PİYASALARINDA ÇÖKÜŞ BEKLİYOR
Kripto para piyasalarında yaşanan dalgalanma ve borsalarda yaşanan yolsuzluklar çok merak edilen bu piyasalara karşı yatırımcıların daha temkinli davranmasına neden oluyor. 
Ankete katılan yatırımcılara bu piyasalarda bir çöküş beklentisi yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin görüşleri soruldu. Buna göre anket katılımcılarının yüzde 77’lik kısmı farklı zaman dilimlerinde piyasalara ilişkin çöküş beklentilerini belirtti. Bu istatistik, ankete katılanların önemli bir çoğunluğunun kripto para piyasalarını fazla spekülatif bulduğunu doğruluyor.

Dijitalden uzaklaşamadığımız Dünya sisteminde kripto paralara duyulan merak giderek artarken yatırımcıların yüzde 61’i kripto paraları finansal sistemde önemli bir inovasyon olarak gördüklerini ifade etti.PİYASAYA OLAN TALEP SÜRECEK
Kripto paralara ilişkin gelişmeler devlet otoritelerinin regülasyon yapma zorunluluğunu ortaya koyuyor.

Özellikle son dönemde oldukça popüler bir yatırım aracı olarak merak uyandıran kripto paralara ilişkin devletlerin regülasyon hamlesine gidip gitmeyeceğine ilişkin görüşleri sorgulandı. Elde edilen cevaplara göre anket katılımcılarının sadece yüzde 47’si devletlerin kripto paraları bir yatırım aracı olarak tanıyarak kısa süre içerisinde regülasyona gitme olasılığının olduğunu belirtti.

Yatırımcıların olumsuz haberlere karşı vereceği talep tepkisini ölçmek adına sorulan “Borsalarda çıkan yolsuzluk haberleri kripto para piyasalarına olan algıyı ve talebi düşürür mü?” sorusuna ise yüzde 45, olumsuz haberlerin piyasa tarafından bir süre negatife fiyatlansa da normale döneceği ve talebin devam edeceği yanıtını verdi.

Yüzde 14’ü haberlerin kripto paralara olan merakı etkilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. İki rakam beraber incelendiğinde, ankete katılanların yüzde 59’u olumsuz haberlerin kısa bir süre sonra unutulacağı ve piyasaya olan talebin devam edeceğini ifade ettikleri görüldü.