Türk yatırımcılar kripto parada risk almayı seviyor

Yayınlama: 07.12.2022 16:14:00 Güncelleme: 07.12.2022 16:20:04

Kripto para borsası GateTR'nin raporuna göre, Türk yatırımcı risk almayı seviyor. Kripto paralara en çok gençler ilgi duyarken, mimar ve mügendiler en fazla yatırımı yapıyor

Global kripto para borsası GateTR, Türk kullanıcılarına daha iyi ürün ve hizmet sunabilmek amacıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Borsa bu araştırmanın sonuçlarını da ekosisteme katkı sağlaması adına bir rapor haline getirerek kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan raporda cinsiyet, yaş, eğitim ve risk dağılımı gibi Türk kripto para yatırımcılarıyla ilgili çok önemli bulgular yer alıyor.

Yapılan sürekli araştırmalara göre Türkiye’de nüfusun yüzde 4,5’ine tekabül eden 4 milyona yakın insan kripto kullanıcısı olarak sınıflandırılıyor. GateTR’nin yayımladığı “Kripto Piyasası ve Yatırım Raporu: Türkiye 2022”ye göre Türk insanın bu ilgisi enflasyondan kaynaklanıyor. İnsanlar Türk lirasının değer kaybı sonrası oluşan yüksek enflasyondan korunmak amacıyla kripto paralara yöneliyor.

GENÇLER YOĞUN İLGİ DUYUYOR

Türkiye’deki kripto para yatırımcıları arasında gençler hatırı sayılır bir yer kaplıyor. Öyle ki, toplam kripto para yatırımcılarının yüzde 71’ini 25-44 yaşları arasındakiler oluşturuyor. 18-24 yaşları arasındakiler ise yüzde 20’lik bir pay alıyor. Yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulara göre kripto yatırımı ile ilgilenen birçok üniversite öğrencisi kriptolar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için çeşitli dersler alıyor.

GateTR’nin yaptığı araştırmaya göre üst yaş grubunda kripto paralara olan ilgi oldukça düşük seviyelerde yer alıyor. Türkiye’deki 45 yaş ve üzerinde olan kripto kullanıcıları toplamdan ancak yüzde 10’luk bir pay alabiliyor. Öte yandan, araştırma sonuçlarına göre cinsiyet dağılımında da bir eşitlik gözlenmiyor. Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının yüzde 90’lık bölümünü erkekler oluşturuyor. Ancak kripto paraların popüler olmasıyla beraber kadınların kripto para yatırımlarına olan ilgisi de günden güne artış gösteriyor.

EN ÇOK MİMAR VE MÜHENDİSLER YATIRIM YAPIYOR

Türkiye’deki kripto yatırımcılarının meslekleri incelendiğinde yüzde 13’lük oranla mimar ve mühendisler ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ise yüzde 10’luk bir oranla bilgisayar ve matematik alanlarında çalışanlar yer alıyor. İkinci sırayı da eğitim, öğretim ve kütüphane alanında çalışanlar ile öğrenciler takip ediyor. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 70’lik kısmının sektörel dağılımları oldukça çeşitlilik gösteriyor. Verilere göre kriptoların büyük bir kısmının farklı meslek gruplarından olan insanlar tarafından tercih edildiği gözlemleniyor.

GateTR tarafından gerçekleştirilen araştırmada kripto para yatırımcılarının eğitim düzeylerine ilişkin veriler de yer alıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının eğitim seviyelerinin oldukça yüksek olduğu görülüyor. “Kripto Piyasası ve Yatırım Raporu: Türkiye 2022” başlıklı araştırmada kripto kullanıcılarının yüzde 52’sinin lisans ve lisansüstü derecelere sahip olduğu gözlemleniyor.