Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranı azaldı

Yayınlama: 30.09.2021 11:14:00 Güncelleme: 30.09.2021 11:18:51

Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1’e indirildi

Cumhurbaşkanlığının "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki I sayılı listeye  ek yapıldı.

Söz konusu listeye "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj  kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve  sertifıkalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar  tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu  sıra kapsammda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri  vergiler dâhil edilmez.)," eklendi.