Yenilikçi şirketlerin yükselişi

Yayınlama: 02.03.2024 12:38:00 Güncelleme: 02.03.2024 12:35:33

AR-GE'ye yatırım yapan şirketlerin performansı hisse senedi getirilerine de yansıdı. 7 Bilişim şirketi yıllık bazda ortalama yüzde 544 oranında yatırımcıya getiri sağladı. İletişim, dayanıklı tüketim, elektrik malzemeleri, otomotiv şirketleri yüksek performansları ile dikkat çekiyor

Yenilikçi şirketlerin yükselişi

ZEYNEP AKTAŞ

Şirketlerin inovasyon ve AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) çalışmalarına yapılan yatırımlar, şirketlerin finansal performanslarında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. 9 Aylık finansal raporlara göre, özellikle teknoloji ve iletişim sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin AR-GE'ye verdikleri önem, hisse senedi getirilerine olumlu yansımış durumda.

ARD Bilişim Teknolojileri ve VBT Yazılım gibi bilişim sektörü temsilcileri, yüksek oranda AR-GE harcaması yaparak, sırasıyla %610,33 ve %325,98 gibi dikkat çekici yıllık hisse getirileri elde ettiler. Bu, teknoloji şirketlerinin yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirme konusundaki kararlılıklarının, yatırımcılar için de değer yarattığını gösteriyor.

Logo Yazılım ve Smartiks Yazılım gibi şirketler de AR-GE harcamalarının faaliyet giderleri içindeki yüksek oranları (%45,70 ve %44,60) ile pazarda kendilerine sağlam bir konum edinmişler. Bu yatırımların meyvelerini yıllık %103,80 ve %662,95'lik hisse getirileri ile toplamışlar.

Link Bilgisayar ve ATP Yazılım, AR-GE'ye yaptıkları oransal yatırımların daha düşük olmasına rağmen (%20,67 ve %19,68), sağladıkları yüksek hisse getirileri (%774,00 ve %732,02) ile bilişim sektöründe AR-GE'nin önemini bir kez daha vurguluyorlar.

Diğer yandan, Politeknik Metal gibi bazı sektörlerde AR-GE oranları düşük olsa da (%10.78), yüksek hisse getirilerine (%1.496.37) ulaşılabiliyor. Bu, şirketin sektördeki konumlandırmasının ve pazarın dinamiklerinin, hisse performansı üzerinde AR-GE'den bağımsız etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

İletişim ve savunma sektöründeki Aselsan ve SDT Uzay Ve Savunma gibi önde gelen firmaların AR-GE'ye yaptıkları büyük yatırımlar (%24.84 ve %10.62), hisse getirilerinde (%117.80 ve %311.96) etkili olmaya devam ediyor. Bu durum, ileri teknoloji gerektiren sektörlerde AR-GE'nin kritik önemini ortaya koyuyor.

Özetle, AR-GE yatırımları, şirketlerin uzun vadeli büyüme potansiyellerini ve yenilikçilik kapasitelerini gözler önüne sermektedir. Şirketlerin AR-GE'ye yaptıkları yatırımlar, rekabetçi avantaj sağlama ve pazar pozisyonlarını güçlendirme konusunda önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yatırımcılar için ise bu durum, şirketlerin gelecek vaat eden alanlarda nasıl bir yol haritası izlediklerini ve hangi şirketlerin yatırım yapılabilir olduğunu değerlendirmede kritik bir kıstas oluşturuyor.