Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarı artırıldı

Yayınlama: 06.10.2023 12:26:00 Güncelleme: 06.10.2023 12:28:40

Deprem felaketinde taşınmazı hasar gören gerçek ve tüzel kişilere hibe ve yapım kredisi verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarı artırıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre yapıları orta ve üzeri hasarlı olanlara konut için 750 bin lira, işyeri için 400 bin lira hibe desteği verilecek. Bu destek, inşaatın büyüklüğü, niteliği gibi hususlar gözetilerek ayni olarak inşaat malzemesi verilerek de yapılabilecek.

Verilecek ayni ve nakdi hibe dışında, yapı denetimi, jeolojik etüt raporu veya harita hazırlanmasına yönelik benzer işler için de bağımsız bölüm başına 40 bin lira hibe verilecek. Hibe başvuruları e-devlet üzerinden veya doğrudan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il müdürlüklerine yapılabilecek.

Kredide gelir ve kredi puanına bakılmayacak
Bu kapsamda kullandırılacak krediler ise ahırı bulunan konutlar için 1 milyon lira, normal konutlar için 750 bin lira ve işyeri için 400 bin lira olacak. Krediler iki yıl ödemesiz olmak üzere en fazla 10 yıl faizsiz olarak kullandırılacak.

Kredi kullanımında hak sahiplerinin gelir ve kredi puan durumlarına bakılmayacak. Kredi başvuruları hak sahiplerine yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde e-devlet üzerinden veya il müdürlüklerine yapılacak.

Kredinin yüzde 10’u peşin, kalan kısmı inşaat seviyesine göre üç eşit taksitte hak sahibi adına anlaştığı müteahhidin banka hesabına ödenecek. Geri ödemeler Bakanlık tarafından takip edilecek, kredinin durdurulması veya iptali halinde ödenmeyen kısımlar için genel hükümlere göre takip edilecek. Krediler için iki katı kadar ipotek tesis edilecek.